A keď boli naše duše pripravené...

Mirka
A keď boli naše duše pripravené, prišiel Boh a spýtal sa, či sú medzi nami bytosti, ktoré túžia byť poslami svetla.

Prihlásili sa všetci, ktorí cítili vnútorné volanie po tejto skúsenosti.

Boh im povedal: "Dobre. Ste pripravení. Vedzte však, že váš tréning sa odohrá na planéte, kde budete žiť v úplnom zabudnutí na váš pôvod. Budete si spomínať postupne, cez jednotlivé inkarnácie a skúšky, ktoré vás čakajú. Vaše vzťahy budú vašimi zrkadlami, bolesť prameňom čistého tvorenia a múdrosti. 
Keď vám bude najťažšie, možno budú chvíle, kedy stratíte zmysel svojej cesty a budete spochybňovať vyšší zámer svojho príbehu.
Vždy však budú symboly a znamenia, ktoré vám pošlem, aby ste si spomenuli na túto dohodu duší. Niekedy vám možno pošlem pierko na znak nádeje, či dúhu na znak toho, že na konci je vždy svetlo a svetlo je láska. Prídu vám pozemskí i nebeskí anjeli, ktorí vám pomôžu, keď budete mať pocit, že všetko je stratené. 
Za vašu odvahu je mojou odpoveďou, že vždy nájdem cestu, ako vám pripomenúť váš posvätný zámer, pre ktorý ste sa rozhodli ochutnať energie duality."

Pripomeňme si lásky, že táto cesta je naša voľba. Nikto to nerozhodol za nás, slobodná vôľa je výsostným právom každej bytosti a my sme sa rozhodli navštíviť Gaiu - univerzitu sebapoznania :).

Užívajme túto cestu a vždy majme na pamäti, že je to cesta posvätná, prepotrebná a aj vďaka nej je existencia v bezpodmienečnej láske na dosah :)

Ľúbime vás

S láskou

Mirka
 
 
 
 
 
Dátum: 30.8.2017 20:37:10

Komentáre (0):