Bez snahy, bez vôle, iba s vierou vo svoj príbeh...

Bez snahy, bez vôle, iba s vierou vo svoj príbeh...

Asi takto by sa dalo kratučko zhrnúť to, čím prechádzame v tejto dobe. Čokoľvek chceme mať pod kontrolou, čokoľvek chceme ovládať, či manipulovať, sa nám vymyká z rúk...

Čím sme ďalej na ceste bádania, tým je vesmír štedrejší na skúšky a výzvy :). Takto to jednoducho je, pretože toto je našim poslaním - kým sme v týchto telách, rastieme cez prijímanie polarity a jej presvetlovanie.

Doteraz to bolo o zrkadlení - náročné situácie vznikali, aby nám ukázali, čo nemáme doriešené. Ale keďže sa vyvíjame a všetko sa zrýchľuje, aj tieto energie sa menia. Áno, stále ešte prechádzame ťažšími chvíľami a osobnými mordami :). Ich úloha má však vyšší zmysel.

Akonáhle vo chvíľach náročných až extrémnych precítime, že naozaj nemusíme vstúpiť do žiadnej drámy - prichádza uvoľnenie. Situácia sa deje, my ju vnímame, ale nič sa nás bytostne nedotýka. Ak cítime, berieme si ponaučenie, stále však ostávame verní svojej ceste, svojmu svetlu. Sme božské bytosti, každý jeden z nás je posvätný a požehnaný, a nikto, naozaj nikto na tomto svete nie je viac, nie je dôležitejší, nie je lepší či čistejší ako ostatné duše.

S týmto vedomím sa stávame POZOROVATEĽOM - nie účastníkom situácií, ktoré sa nám a okolo nás dejú. A s týmto vedomím máme skutočnú príležitosť vďaka týmto situáciám rásť.

Netlačme na pílu. Nesnažme sa veci urýchliť. Nechcime všetko mať hneď a dokonalé. V nedokonalosti života, v prekvapeniach najmenej očakávaných, vo všetkých neplánovaných zvratoch v našich životoch - práve v týchto chvíľach sa maľuje skutočné bytie.

Pozoruj, nezasahuj. Nesúď. Uč sa zo svojich chýb. Ale najmä, zas a dookola - ver svojmu príbehu. Ver svojej ceste a snívaj svoje sny tak, ako nikdy predtým. Vesmír pripravuje veľké veci, skôr než sa nazdáme. Buďme realisti, očakávajme zázraky :).

Spolu rastieme v láske

Mirka

Dátum: 12.5.2017 18:15:38

Komentáre (0):