NA KONCI CESTY...

Mirka
Prešli roky, možno celé desaťročia. Spomínaš si, aké to bolo na začiatku. Prišiel si nič netušiac do úplne nového sveta. Lákala ťa výzva, nepoznané, túžba zažiť dobrodružstvo

Možno vtedy si nevedel, že tento príbeh je už dávno napísaný tvojou dušou. Práve sem si musel prísť, v tento deň, v túto chvíľu. A začalo sa tak nádherné obdobie života. V tých prvých chvíľach si mal zvláštne pocity, možno pochybnosti. Ale niekde vo vnútri si vedel, že to, čo sa deje, je správne.

Miloval si každý deň. Rástol si, smial sa, padal, bolel. A opäť vstával. Prešiel si toľkými skúškami, tvoja duša liečila ego cez poznanie a pochopenie. Staré programy boli akoby tvojou súčasťou - a predsa, každým momentom si bol bližšie k ich vyliečeniu a roztopeniu.

Až prišiel DEŇ, kedy si vedel, že je naplnené. Tvoja láska k miestu, ľuďom, práci, bytu - všetko bolo rovnako silné. Iba tvoje srdce šepkalo: "Je čas ísť. Si pútnik a tvoja cesta ťa opäť volá." Prvé okamihy boli ťažké, skúšal si bojovať a popierať, no budúcnosť si vždy nájde jazyk, ktorému nakoniec porozumieme :). Tvoje poslanie, tvoja sila, tvoja láska - všetko v tebe sa ozývalo, až kým si s úsmevom na perách, so zavretými očami a otvoreným srdcom nevykročil.

A teraz - je pred tebou opäť nový príbeh. Nová kapitola. Nová krajina, noví ľudia, nové úsmevy, a povedzme si úprimne - i nové pády :). Nič nie je isté. Nič nie je naplánované. Iba jedno vieš - TOTO JE PRÍBEH MOJEJ BYTOSTI.

Prejdú roky, možno celé desaťročia. A ty budeš na konci tohto príbehu opäť spomínať, aké to bolo na jeho začiatku. Prichádzaš do úplne nového sveta. Je tu pre teba toľko nového, toľko poznania, lásky a pochopenia.

Tak poď, je čas. Krásnu cestu  

Spolu rastieme v láske

Mirka

 

 
Dátum: 09.4.2017 18:44:10

Komentáre (0):