Seba ....

To, čo všetci hľadáme na duchovnej ceste, to prečo sme sa narodili, to po čom naša duša tak silno túži, to čo mudrci volajú osvietenie...touto veľkou záhadou je SEBA-VEDOMIE. Je to uvedomenie, že cez sebelásku nachádzame Boha v sebe, a tak ho môžeme vidieť v každej bytosti. Je to chvíľa, kedy milujeme svoje telo, svoju dušu, svoje tvorenie a s úctou úprimne oceňujeme jedinečnosť ostatných okolo nás. Je to láska, táto veľká záhada života. Je to vďačnosť, za to že môžeme milovať. Dnes ďakujem za všetkých anjelov, ktorých mám pri sebe, vďaka ktorým môžem tvoriť a byt sama sebou.
Vysielam dnes lúč svetla všetkým, ktorým som vďačná za svoj život, že aj vďaka nim je taký úžasný. Túžim, aby ste i vy boli konkrétni a nahlas vyslovili mená svojich miľúbených, ktorí vás touto krásou sprevádzajú. Ak máte chuť, pokojne im to povedzte, či napíšte a spoločne tak budeme tvoriť kvet života vibrujúci vďačnosťou a nehou. Nečakajme na lepšiu chvíľu, vďačnosť je kľúč, ktorý otvára srdce Boha, tak poďme na to a ďakujme s láskou

Mirka

Dátum: 19.4.2017 12:07:50

Komentáre (0):