Venuša retrográdne v znamení Barana od 4. Marca do 15. Apríla 2017.

Venuša retrográdne v znamení Barana od 4. Marca do 15. Apríla 2017. Čo to pre nás znamená?

Viac lásky, viac hojnosti, viac radosti!

Venuša retrográdne v znamení Barana. Toto nastavenie potrvá od 4. Marca 2017 až do 15. apríla 2017.
Naposledy bola Venuša retrográdna v Júli 2015 a v znamení Barana v marci 2009.
Keď je Venuša retrográdna, vtedy je tiež najbližšie k Zemi!

Z tohto dôvodu sa téma retrográdnej Venuše dostáva ešte oveľa viac do našej pozornosti. Venuša je vládkyňou všetkých záležitostí týkajúcich sa lásky, sebaúcty a rešpektu, ale i tvorivého talentu, umenia, krásy seba a nášho okolia, no tiež financií a hojnosti.

Práve toto retrográdne postavenie Venuše, je dokonalou príležitosťou pre vytvorenie dostatočného miesta v našich životoch a v našich srdciach pre viac lásky, hojnosti a radosti, pričom tak navyšuje našu úroveň duchovného vedomia a vedie nás o krok bližšie k ďalšej úrovni v našom vývoji.

Hoci môžeme byť v tomto období kritickejší k sebe aj k druhým, budeme tiež schopní oceniť a cítiť vďačnosť za všetko, čo je dobré v našich vzťahoch. Môžeme tiež získať hlbší vhľad do fungovania našich podvedomých vzorcov a do spôsobov, ako my sami blokujeme príliv lásky, krásy, radosti a hojnosti v našom živote, ako aj našich tvorivých schopností a talentu.
Vzhľadom k tomu, že sa ešte stále viac zameriavame na lásku , vzťahy, priateľstvá alebo rodinu z našej minulosti, z ničoho nič, môže dôjsť k odpojeniu týchto „starých“ väzieb.

Na karmickej úrovni, dochádza u ľudí k osudovému stretnutiu, či zoznámeniu sa s potenciálnou láskou. K tomuto stretnutiu dochádza prekvapivo a náhle, pričom môžeme cítiť silné magnetické priťahovanie k týmto osobám. Títo ľudia prichádzajú do našich životov pre vzájomnú túžbu učiť sa novému, učiť sa bezpodmienečnej láske a vyvíjať sa spoločne v spoločnom tvorení a v stanovovaní si spoločných cieľov. To je to, čo sa obaja potrebujú naučiť v tejto fáze ich vývoja ducha.

Pre vzťahy, ktoré nie sú založené na pravde, úprimnosti, možnosti ponechať milovanej osobe dostatočný priestor pre rast a vývoj ducha, pre tieto vzťahy by toto postavenie Venuše mohlo znamenať koniec vzťahu ako ho poznáte teraz.

Venuša v Baranovi má impulzívny, vášnivý, extrovertný a odvážne romantický charakter. V tomto postavení sa stáva priamou, otvorenou a úprimnou.

V znamení Barana, budeme viac zameraní na naše vlastné potreby. Budeme cítiť potrebu hovoriť našu pravdu pre dosiahnutie stavu slobody, nezávislosti ale i dobrodružstva duše. Problémy môžu nastať len vtedy, ak zapochybujeme o spôsobe ako integrovať tieto potreby do nášho vzťahu.

Vzťahy, ktoré nepodporujú slobodu a rast, ale zachovávajú status quo (existujúci stav) za každú cenu, a to z jediného dôvodu, zo strachu, tieto vzťahy budú vystavené kritickému náhľadu a hodnoteniu.

Venuša sa v Baranovi cíti veľmi nezávislá, preto sa mnohí budeme tešiť a budeme schopní oceniť náš život vo všetkých jeho formách a obmenách naplno. Verte, či nie, toto je ten správny čas zamilovať sa do samého seba.

Ak sa v súčasnej dobe rozhodujete o ďalšom pokračovaní Vášho vzťahu, či ste nerozhodní v oblasti financií, počkajte kým toto retrográdne obdobie skončí, nerobte unáhlené a impulzívne rozhodnutie. Po tomto období nadobudnete oveľa väčšiu objektivitu toho, čo v živote naozaj chceme, a toto obdobie taktiež prinesie väčšiu jasnosť do mysle a srdca.

Venuša, bohyňa lásky, je trochu pôžitkárska a kvalita života je dnes pre nás nesmierne dôležitá. Máme dostatok času a priestoru v našom živote pre radosť, odpočinok a relaxáciu? Alebo je to všetko o práci a nedostatku slobodnej vôle? Teraz je ten správny čas pre rovnováhu.
Venuša v Baranovi zvyšuje našu odvahu. Dajte v tomto období bokom všetky obavy a strachy, dôverujte /to je to odovzdanie sa/, majte vieru vo svoje nádherné schopnosti vytvoriť si oveľa lepší život, aký ste doteraz žili.

9. Marca Venuša vládne v Býkovi, je to znamenie pre obdobie nových plánov, úspechu, hojnosti a financií.

Môžeme tiež cítiť túžbu obklopiť sa väčšou krásou a zlepšiť prostredie nášho domova. Prichádza čas uvedomenia si, že pokiaľ zostávame závislí na druhej osobe, čo vedie k strachu a kontrole toho druhého, je to práve kvôli nedostatku sebalásky. Uvedomte si len, že nikto nemôže naplniť ten obrovský priestor prázdnoty. Toto miesto zaplníme jedine sebaláskou , sebaprijatím, sebaocenením vo všetkých našich podobách a obmenách. Takto a z tohto potom môžu prosperovať všetky naše existujúce aj budúce vzťahy.
Sebadôvera – viera v samého seba, v moje schopnosti, v moju silu, v moje poslanie. Nedostatok sebaúcty sabotuje všetky naše vzťahy a prispieva k vytáraniu nezdravých vzťahov. Prichádza čas, kedy musíme prevziať zodpovednosť za svoje vlastné šťastie. Potom sa vzťahy stávajú zdravou voľbou a nevznikajú na nepravom podklade z núdze a pocitu zúfalstva.

Zbavte sa posledných ilúzií, ktoré by ste ešte mohli mať o nepravej láske. Na konci retrográdneho obdobia Venuše 15. Apríla, Venuša znovu vstúpi do znamenia Rýb, pričom Saturn nám pomáha liečiť a odpúšťať bolesti minulosti a pocity nedostatočnej sebaúcty a sebahodnoty, ktoré v konečnom dôsledku blokujú našu cestu k skutočnej láske, šťastiu a hojnosti. Saturn nám tiež pripomína, že my sme tí, ktorí musia prijať zodpovednosť za naše vlastné blaho a šťastie mysle, tela a ducha.

„Vašou úlohou nie je hľadať lásku samotnú, no prichádzať na prekážky, ktoré ste proti láske sami v sebe vystavali“ Rumi

Sebaláska je stav uznania samého seba, svojej ceny, svojej hodnoty, tu na Zemi. Keď konáme spôsobom, ktorý otvára lásku v nás, začneme prijímať naše slabosti, rovnako ako naše silné stránky

"Robiť to, čo miluješ je základným stavebným kameňom hojnosti vo svojom živote". Wayne Dyer

Od 9. Mája príchodom Leva do Severného uzla, bude naša tvorivosť a talent v centre pozornosti nasledujúcich osemnásť mesiacov.

Svoj talent sme nerozvíjali, pretože sme si mysleli, že nie sme dosť dobrí. Práve preto sme si podvedome mohli vyberať partnerov, ktorí reprezentovali a boli nositeľmi týchto znakov a vlastností, tvorivého potenciálu, ktorí patril nám a my sme sa pokúšali žiť ho prostredníctvom druhých.

Až keď sa naučíme žiť na úrovni zdravého ega a zdravej sebalásky, všetko začne zapadať na svoje miesto. Až potom budeme schopní pritiahnuť a najmä udržať zdravé priateľstvá a vzťahy. Ako to docieliť? Spýtajte sa seba, tam je odpoveď, veď duša vie.

Boli sme požiadaní, aby sme konečne dozreli, prebudili ducha a predefinovali, čo je pravá sebaláska a láska k druhým a konečne ako bytosti žijúce vo Stvorení prevzali zodpovednosť za naše činy voči nemu a voči sebe navzájom!

S láskou a slnkom v srdci modifikované a preložené mnou Danka F.

Dátum: 13.3.2017 08:25:41

Komentáre (2):

Sofia
Danka velka vdaka za preklad tak uzasnych hodnotnych informacii. Skvele. Dakujeme
18.3.2017 20:41:30
Hanka
Dakujem za uzasny poucny clanok.ano, deje sa.
18.3.2017 19:04:44