Všetko plynie.

Mirka

Nesil to, netlač, nechci nič urýchliť. Dýchaj pomaly, z hlboka, lebo v každom nádychu a výdychu prebieha Boží "streaming" :). Napájaš sa, vdychuješ esenciu života a vydychuješ múdrosť poznania a prijatia.

Nehovor viac, ako je potrebné. Pýtaj sa nie zo zdvedavosti, ale z presvedčenia, že tvoja otázka otvára dvere úprimného záujmu. Nechci všetko vedieť, tie dôležité veci aj tak cítiš, bez toho, aby si ich mal potvrdené slovami.

Utíš búrku. Bolo skvelé, že prišla, zmyla smietky minulosti a priniesla čerstvý prúd nového vedomia. Vystúp z nej ale, aby ťa nezmiatla jej sila. Upokoj rozbúrené srdce, vráť sa do svojho stredu a krok za krokom pokračuj po chodníku lásky.

Neklam. Klameš seba. Je to veľmi jednoduché. Uvedom si, že ak niekoho manipuluješ, stávaš sa zároveň manipulovaným - v neslobode pretvárky, hier, poloprávd. Zbytočne. Prišiel si žiť pravdu. Čím dlhšie budeš žiť v klamstve, tým silnejšie sa bude musieť pravda ozvať.

Uvedom si, že každý okamih prináša šancu iba na jednu myšlienku. Jednu emóciu. Jeden prejav. To, čo urobíš teraz, už nikdy nezmeníš. Bolo by krásne, keby sme toto preciťovali viac a viac. Nedovolili by sme tak, aby bol náš čas vyplnený nízkou energiou ťažkých pocitov a myšlienok.

Blázni sa :). Tento svet to potrebuje. Všetko je príliš vážne, príliš ťažké, príliš dôležité, príliš komplikované, príliš stresujúce... Tvoj vnútorný blázon to ale vidí inak. Pre neho je podstatné iba jedno - stojí môj svet za to? Trasiem sa šťastím, keď si nacítim svoj život?

Hĺbaj a pýtaj sa. Všetko slúži tvojmu rastu. Začni od seba - toto je zlaté pravidlo. Nepýtaj sa však, kde si urobil chybu a za čo si vinný. Zabudni na hriech a trest. Pýtaj sa inak - akú výzvu mi priniesol tento deň? Aký program mi ukazuje tento človek? Čo môžem urobiť pre to, aby som sa zbavil tiaže starého fungovania?

NECHAJ VŠETKO PLYNÚŤ. Dnes určite nerozlúštiš záhadu sveta
:). Nechci všetko vyriešiť a žiť šťastný život bez problémov, lebo snaha žiť ideálne je sama o sebe pascou. Nemôžeš mať všetko. Si všetkým a to úplne stačí. Sleduj, čo, koho, kedy ti život prináša do cesty a uvedom si dokonalosť svojho príbehu. VÁŽ SI SEBA, SVOJU DUŠU - kdekoľvek dnes si, akýkoľvek máš zo seba práve teraz pocit. Si jedinečný, si celistvý, SI...

Nádherný večer oddychu a relaxu nám prajem

Mirka 

Dátum: 06.6.2017 22:03:24

Komentáre (0):